orchard workers talking

ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਕਤਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ

ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਕਤਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ

ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਆਰਥਕ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਰ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ: ਇਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ, ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਆਰਥਕਤਾ ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇ।

ਬਜਟ 2022 ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਬੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅੱਜ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਰਥਕਤਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦੇ ਸਥਿਰ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਣ।

woman smiling at a group of coworkers on video chat

ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ

2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਅਸੀਂ 500 ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਤਾਲੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਬਜਟ 2022 ਵਿੱਚ ਹੋਰ 280 ਫ਼ਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 82% ਅਤੇ ਫ਼ਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 92% ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਡਿਜਿਟਲ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਮਾਰਕਿਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਡਿਜਿਟਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚਲੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆਏਗੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਉਲਡ ਗਰੋਥ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਅਧੀਨ ਨਵੇਂ ਵਿਵਿਧ ਆਰਥਕ ਮੌਕਿਆਂ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

woman smiling welding helmet

ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼

ਬਜਟ 2022 ਵਿੱਚ ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਲਾਈਫ ਸਾਇੰਸਜ਼, ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਟ੍ਰੌਂਗਰ ਬੀ ਸੀ ਇਕਨੌਮਿਕ ਪਲੈਨ: ਏ ਪਲੈਨ ਫੌਰ ਟੂਡੇ, ਏ ਵਿਜ਼ਨ ਫੌਰ ਟੂਮਾਰੋ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ, ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਰਾਹੀਂ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ, $50 ਮਿਲੀਅਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਉਦਾਹਰਣ ਵੱਜੋਂ, ਇਸ ਸਾਲ ਜੀਨੋਮ ਬੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਈਕਲ ਸਮਿਥ ਹੈੱਲਥ ਰਿਸਰਚ ਬੀ ਸੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ $200 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਲਾਈਫ਼ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਖੇਤਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਬੀ ਸੀ ਵਿੱਚ 18,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।

ਬਜਟ 2022 ਰਾਹੀਂ ਖਾਣਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਦਦ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਣਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਾਈ ਲਈ $600 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 50% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਘੱਟ ਕਾਰਬਨ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ।

machinery working at a mining site

ਸਥਿਰ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ

ਬਜਟ 2022 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੇ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਰਹੇ ਖਾਣਾਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਰਾਹੀਂ ਸਥਿਰ ਸ੍ਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਭੂਮੀ, ਜਲ ਅਤੇ ਸ੍ਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਆਰਥਕ ਗਤੀਵਿਧੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਮੂਲਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ।

ਇਸ ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਅਲਪ-ਕਾਲਿਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਬ੍ਰਿਜਿੰਗ ਟੂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਮਦਦ ਦੇ ਕੇ, ਅਤੇ ਵਿਵਿਧ ਆਰਥਕਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਗ੍ਰੋਥ ਲੌਗਿੰਗ ਡੈਫ਼ਰਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ ਜੰਗਲਾਤ ਕਾਮਿਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

hands up holding phones at a rock concert

ਮਹਾਮਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਆਰਥਕ ਮੁੜ-ਬਹਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ

ਬਜਟ 2022 ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਭਰਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਦਦ ਦੇਣ ਲਈ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ $25 ਮਿਲੀਅਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਈਆ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਕਲਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕ ਮੁੜ-ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਆਰਟਸ ਇੰਪੈਕਟਸ ਐਂਡ ਐਂਪਲੀਫਾਈ ਬੀ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਅਤਿਰਿਕਤ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

construction worker smiling at job site

ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਰਜਬਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ

ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੀੜ੍ਹੀਗਤ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਰਾਹੀਂ ਬੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਵਿਚਲਾ ਪਾੜਾ ਭਰਨ ਲਈ ਸਟ੍ਰੌਂਗਰ ਬੀ ਸੀ ਇਕਨੌਮਿਕ ਪਲੈਨ ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬਜਟ 2022 ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਰਥਕਤਾ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸੀਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਦਦ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਈ ਸੀ ਈ ਅਤੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ, ਅਸਿਸਟਿਡ ਲਿਵਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੈਪੀਟਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਬੈਨੀਫ਼ਿਟਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਬਲ ਵਿੱਚ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

newly built apartment building

ਵਧੇਰੇ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਘਰਾਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਨਿਰਮਾਣ

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਵੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਵਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਾਮੇ ਮਿਲ ਸਕਣ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਹੋਣ। ਬਜਟ 2022 ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ $1.2 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 10-ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ, ਹੋਮਜ਼ ਫੌਰ ਬੀ ਸੀ, ਜੋ 2018 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਲਈ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 32,000 ਘਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਹਨ।

ਬਜਟ 2022 ਵਿੱਚ ਰਲੀ-ਮਿਲੀ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬੀ ਸੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੇ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫੰਡ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਅਧਾਰ ਤੇ ਘਰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਲਈ 2021 ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਰੁ ਕੀਤੇ ਗਏ $2 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਘੱਟ ਖ਼ਰਚੇ ਵਾਲੇ ਫਾਇਨੈਂਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਾਊਸਿੰਗ ਹਬ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸ੍ਰੋਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

lumber being lifted by crane at city construction site

ਇੱਕ ਵਧ ਫੁੱਲ ਰਹੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ

ਬਜਟ 2022 ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ, ਰੈਪਿਡ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ, ਹਾਈਵੇ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ $27.4 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਰਥਕ ਮੁੜ-ਬਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਬੀ ਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਢਲ ਸਕਣ ਦੀ ਆਰਥਕ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ 100,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।